demeter

Βιοδυναμικές καλλιέργειες

Βασικές αρχές της βιολογικής – δυναμικής γεωργίας
για ποιότητα demeter

demeter


Η βιολογική-δυναμική (ή βιοδυναμική) γεωργία είναι μια οικολογική γεωργία που λαμβάνει υπ’ όψη της πέραν των φυσικών παραγόντων και αφανείς δυνάμεις στη φύση που παίζουν σημαντικό ρόλο στις λειτουργίες της ζωής, την υγεία και ευρωστία των φυτών και των γεωργικών ζώων.

1)
Ανώτατη αρχή είναι η σφαιρική εξέταση όλων των παραγόντων που συνδέονται με την γεωργία. Λαμβάνονται υπ’ όψη όλες κατά το δυνατόν συσχετίσεις μέσα στη φύση, ακόμη κι αυτές που δεν μελετούνται από την βιολογία και γενικά τις συνήθεις φυσικές επιστήμες, όπως π.χ. επιρροές από το Σύμπαν και ψυχικές – πνευματικές επιρροές.

2)
Μέσα στο αγρόκτημα επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή και πολύπλευρη ανακύκλωση των οργανικών υλικών εναρμονισμένη στη φυσική ροή μεταξύ φυτών, ζώων και εδάφους.

3)
Αποφυγή κάθε είδους επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και αποφυγή κάθε αποδυνάμωσης της ζωής των καλλιεργούμενων φυτών και των γεωργικών ζώων επιδιώκοντας σταθεροποίηση της οικολογικής ισορροπίας.

4)
Η προστασία και η καλή διατροφή ποικιλίας μικροοργανισμών στο έδαφος, γενικά της ζωής του εδάφους με κατάλληλη οργανική λίπανση, ώστε το έδαφος να είναι πολύ ευνοϊκό για να φυτρώσουν οι σπόροι που σπέρνουμε και να δένει καλά με τα φυτά που φυτεύουμε. Τα οργανικά υλικά (κοπριά στάβλων, φυτικά υπολείμματα) προετοιμάζονται κατάλληλα για ευνοϊκό χώνεμα και μεταβίβαση ισορροπημένων δυνάμεων που ενισχύουν την υγεία και την ευρωστία φυτών και ζώων. Σ’ αυτό συντελούν το μέγιστο τα βιοδυναμικά παρασκευάσματα του κομπόστ. Μπορούν επιπλέον να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες σκόνες πετρωμάτων, φύκια σε διάφορες μορφές, εδαφοκάλυψη με οργανικά υλικά και χλωρή λίπανση με κατάλληλα μείγματα σπόρων. Με τα προηγούμενα ενεργοποιούνται τα θρεπτικά υλικά για τα φυτά, ώστε να έχουν αρμονική και υγιή ανάπτυξη καθώς και απόδοση.

5)
Με ευνοϊκές συγκαλλιέργειες και μελετημένες αμειψισπορές εμποδίζεται η εξάπλωση ασθενειών και προσβολών στα φυτά. Επιπλέον με τα βιοδυναμικά παρασκευάσματα τα φυτά γίνονται πιο ενεργά στους δύο πόλους τους, γη και ουρανό, κι έτσι και πιο ανθεκτικά. Επιπλέον η φυτική παραγωγή συνδυάζεται με την κατάλληλη κτηνοτροφία, τόση που να μπορεί να τραφεί από παραγωγή του κτήματος.

demeter6)
Επιλέγονται τέτοια φυτά και ζώα που ταιριάζουν στις συνθήκες της περιοχής κι έχουν αυξημένη αντοχή.

7)
Παράλληλα με τα προηγούμενα κάνουμε κάθε τι που ευνοεί την αύξηση των λεγόμενων ωφέλιμων ειδών, των ανταγωνιστικών των βλαβερών. Επιπλέον χρησιμοποιούμε και μηχανικά μέσα, όπως δακτυλίους στα δένδρα, παγίδες εντόμων, κατάλληλο σκάλισμα κ.α. Μπορούμε επίσης σταδιακά να μειώνουμε τον πολλαπλασιασμό των βλαβερών και να τα απωθούμε με κατάλληλα ομοιοπαθητικά παρασκευάσματα που φτιάχνουμε από τα ίδια τα βλαβερά. Επίσης με ήπια μέσα, όπως φυτικά εκχυλίσματα, σκόνες πετρωμάτων, διαλύματα σαπουνιού και σε μερικές περιπτώσεις προσθήκη ωφέλιμων οργανισμών αντιμετωπίζουμε προσβολές και ασθένειες. Περισσότερο βάρος δίνουμε στην πρόληψη παρά στην καταστολή. Σ’ αυτό σημαντικό ρόλο παίζει η εναρμόνιση των εργασιών σύμφωνα με τους κοσμικούς ρυθμούς, δηλαδή οι διάφορες εργασίες, σπορά, φύτεμα, κλάδεμα, συγκομιδή κλπ. να γίνονται τις ευνοϊκές χρονικές στιγμές.

8)
Τα τεχνικά μέσα (τρακτέρ κλπ.) πρέπει να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην διαβρώνεται το έδαφος, να μην σπαταλιέται ενέργεια και να μην δημιουργούνται γενικά προβλήματα στο περιβάλλον. Σκοπός είναι η καλή δομή του εδάφους και η αύξηση του χούμους που διατηρείται. Το έδαφος θα δουλεύεται μόνον όταν χρειάζεται. Κατά κανόνα ισχύει: βαθύ αφράτεμα και επιφανειακό αναποδογύρισμα ή καθόλου αναποδογύρισμα. Ο στόχος είναι η αύξηση της γονιμότητας του εδάφους μέσω πολλής και ποικίλης ζωής σ’ αυτό.

9)
Η υγεία, η μακροζωία και η απόδοση των γεωργικών ζώων επιδιώκεται με τα εξής: – Σωστή κατασκευή του στάβλου και κατάλληλες εκτάσεις για βόσκηση, ώστε τα ζώα να έχουν άνεση στις κινήσεις τους και να μπορούν να συμπεριφέρονται φυσιολογικά σύμφωνα με το είδος τους. – Κατάλληλη διατροφή (αρκετές χονδροειδείς τροφές). Το μεγαλύτερο ποσοστό όλων των ζωοτροφών, με ιδεώδες το 100%, να προέρχονται από το ίδιο το κτήμα. Ζωοτροφές που έρχονται απ’ αλλού θα είναι μόνο συμπλήρωμα και θα πρέπει να προέρχονται από βιοδυναμικό αγρόκτημα ή τουλάχιστον από βιολογικό. Στις ζωοτροφές δεν επιτρέπονται χημικά πρόσθετα, αντιβιοτικά κλπ. φάρμακα. – Για θεραπείες χρησιμοποιούνται κυρίως ομοιοπαθητικά φάρμακα και βότανα.

10)
Ο αριθμός των γεωργικών ζώων πρέπει να είναι ανάλογος με την έκταση του κτήματος, περίπου μία αγελάδα κάθε δέκα στρέμματα (λεπτομέρειες δες κανονισμό DEMETER). Βιοδυναμική γεωργία είναι όμως εφικτή και σε περιβόλια χωρίς ζώα.

11)
Αρμονική διαμόρφωση του τοπίου με καλή αισθητική, με ποικιλία βλάστησης, φυτικούς φράκτες, οπωρώνες, λιμνούλες, λαχανόκηπο, βοσκότοπους, δάσος κλπ. είναι ο κατάλληλος χώρος για να εργάζεται ευχάριστα και δημιουργικά ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος μέσα στο κτήμα θα πρέπει να το αισθάνεται και να το αγαπά, να είναι ο ίδιος η ψυχή του κτήματος. Να προσπαθεί να κάνει το κτήμα του έναν όσο το δυνατόν αυτάρκη ζωντανό οργανισμό, από την παραγωγικότητα του οποίου θα μπορεί να προσφέρει υγιή, ζωντανή τροφή και σε άλλους, τροφή που θα βοηθά τους ανθρώπους να γίνονται όχι μόνο πιο υγιείς αλλά ακόμη και πιο συνειδητοί.

12)
Απαγορεύονται ως αντιβαίνοντα στις αναφερθείσες αρχές τα εξής: – Χημικά συνθετικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα – Χημικά συνθετικά φάρμακα στην αποθήκευση, επεξεργασία καθώς και τεχνητή ωρίμανση των προϊόντων. – Ορμόνες, προϊόντα γενετικής μηχανικής (μεταλλαγμένα), σπόρους, φυτά, ζώα, σπέρμα κλπ. και παράγωγα αυτών, είτε σε φυτά, είτε σε ζώα, είτε σε μεταποίηση προϊόντων.

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

3Σύμφωνα με τα προηγούμενα, η βιοδυναμική γεωργία δεν είναι απλά και μόνο ένας οικολογικός τρόπος παραγωγής τροφής αλλά και μια φιλοσοφία με στόχο την εξυγίανση Γης, του πλανήτη Γη, και του ανθρώπου. Στηρίζεται στην πνευματική επιστήμη, από την οποία προήλθαν πρακτικές εφαρμογές σε διαφόρους τομείς, όπως: παιδαγωγική, ιατρική, κοινωνιολογία, τέχνη και γεωργία με την λεγόμενη σήμερα βιοδυναμική γεωργία. Η βιοδυναμική γεωργία ξεκίνησε από το γεωργικό σεμινάριο που έδωσε ο Δρ. Ρούντολφ Στάινερ το 1924 σε ομάδα ανθρώπων που είχαν σχέση με την γεωργία και είχαν γνωρίσει ήδη την πνευματική επιστήμη. Η γεωργία αυτή αρχικά δεν είχε κάποιο όνομα, αργότερα διαχωρίστηκε στην γνωστή βιολογική ή οργανική γεωργία και σ’ αυτήν που εργάστηκε σύμφωνα με το εν λόγω γεωργικό σεμινάριο και σήμερα ονομάζεται βιοδυναμική και καθορίζεται από τις διεθνείς προδιαγραφές της επιτροπής της DEMETER INTERNATIONAL, διεθνούς οργάνωσης από εκπροσώπους των χωρών που έχουν ανεγνωρισμένη βιοδυναμική γεωργία. Η βιοδυναμική γεωργία έχει πολλά να προσφέρει στην ανθρωπότητα με πολλές δυνατότητες βελτίωσης της παραγόμενης τροφής χωρίς την χρήση τεχνητής γενετικής τροποποίησης και δηλητηρίων. Τα επισήμως αναγνωρισμένα προϊόντα βιοδυναμικής φέρουν την διεθνή διάκριση: demeter επιπρόσθετης της διάκρισης: βιολογικό προϊόν.

 

Κέντρο πληροφοριών για την βιοδυναμική γεωργία
και την ποιότητα demeter στην Ελλάδα
Γαβριήλ Πανάγος, Ροδόπης 8α, 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ. 210.6801756,
info@panbio.gr